Hanke

Hanketiedot

  • Organisaatio: Päätoteuttajana Seinäjoen ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana Sedu.
  • Nimi: DigiVointi
  • Alue: Etelä-Pohjanmaa
  • Kohderyhmä: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan mikro-ja pk-yritykset sekä muut toimijat.
  • Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.
  • Hankkeen kesto: 1.1.2022-31.8.2023
  • Hankkeen kokonaisbudjetti: 214 729 €

Tavoitteet

DigiVointi-hankkeen tavoitteena on auttaa eteläpohjalaisia hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajia digitalisoitumisessa. Hankkeen avulla tuetaan yritysten ja organisaatioiden digitalisoitumista, turvataan organisaatioiden digitaalisten palvelujen käytettävyys ja asiakaslähtöisyys, lisätään henkilöstön digivalmiuksia ja kavennetaan työntekijöiden välisiä digikuiluja hyvinvointi- ja soteorganisaatioissa.

Toimenpiteet

Hankkeen toiminta muodostuu kolmesta työpaketista.

Työpaketti 1: Yritysten ja organisaatioiden digitalisoitumisen tukeminen

Tarkennetaan yritysten ja organisaatioiden digitaalisten palvelujen kehittämisen ja tuen tarvetta. Hankkeen alkuvaiheessa tarkennetaan kohdeorganisaatioiden tarpeita keskustelutilaisuudessa, jonne kutsutaan alueen toimijoita. Työpajakokonaisuuteen kuuluu erilaisia kaikille avoimia sekä tietyille palveluntuottajaryppäille räätälöityjä työpajoja. Tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä sekä digitalisaatiosta, että digitaalisten palveluidenkehittämisestä ja tuottamisesta asiakaslähtöisesti.

Työpaketti 2: Työntekijöiden digitaitojen tukeminen ja digikuilun kaventaminen

Työpaketissa pyritään tukemaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden digitaitoja siten, että he pystyvät työssään täysimääräisesti hyödyntämään työssä tarvitsemiaan digitaalisia sovelluksia, alustoja ja teknologioita. Keskitytään erityisesti työntekijöihin, jotka kokevat osaamisessaan puutteita.

Työpaketti 3. Hankkeen hallinto ja tiedottaminen.

Tulokset

Hanke lisää hyvinvointi-, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien digitalisaation tasoa sekä henkilökunnan digivalmiuksia. Hanke lisää myös toimijoiden tietoisuutta erilaisista digitaalisista mahdollisuuksista, niiden käytettävyydestä sekä merkityksestä toimintojen kehittämisessä. Lisäksi perehdytään asiakaslähtöisyyteen digitalisaation näkökulmasta. Tavoitteena on palveluvalikoimanmonipuolistuminen sekä kehittäminen.

Hankkeen yhteystiedot:

Seamk

Helena Yli-Harja, projektipäällikkö, helena.yli-harja@seamk.fi, 040 830 2027
Sonja Lammi, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, sonja.lammi@seamk.fi, 040 830 2038
Mika Uitto, digitaalisen terveyden edistämisen asiantuntija, mika.uitto@seamk.fi, 040 830 2051

Sedu

Hanna Lindberg, projektikoordinaattori, hanna.lindberg@sedu.fi, 040 680 7554
Marja-Terttu Viitala, digitalisaation asiantuntija, marja-terttu.viitala@sedu.fi, 040 868 2064
Pasi Jaskari, sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, pasi.jaskari@sedu.fi, 040 868 0241