DigiVointi-hankkeen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 13 ja 14 artiklat

Tietosuojalaki (1050/2018)

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja (EU tietosuoja-asetuksen 2016/679) artikla 13 ja 14.

 

1. Rekisterinpitäjä

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Kampusranta 11, Frami F
60320 Seinäjoki
020 124 3000
seamk(at)seamk.fi

2. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Helena Yli-Harja, projektipäällikkö, DigiVointi-hanke
helena.yli-harja@seamk.fi
040 830 2027

2a. Rekisterin vastuuhenkilö

Helena Yli-Harja, projektipäällikkö, DigiVointi-hanke
helena.yli-harja@seamk.fi
040 830 2027

2b. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa

Helena Yli-Harja, projektipäällikkö, DigiVointi-hanke
helena.yli-harja@seamk.fi, 040 830 2027

Sonja Lammi, TKI-asiantuntija, DigiVointi-hanke
sonja.lammi@seamk.fi, 040 830 2038

Saku Kaarlejärvi, TKI-asiantuntija
saku.kaarlejarvi@seamk.fi, 040 830 2035

2c. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jarmo Jaskari, Tietosuojavastaava
puh. 040 8680680
tietosuojavastaava(at)seamk.fi

3. Rekisterin nimi

DigiVointi-hankkeen yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Hankkeen kohderyhmä on Etelä-Pohjanmaan hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysyritykset. Yhteystietorekisteriin kootaan kohderyhmän yhteystietoja, joiden avulla voidaan tehdä tiedotusta hankkeen kohderyhmään kuuluville yrityksille, organisaatioille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tahoille.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Hanke tekee tiedotustyötä hankkeen tavoitteita, toimista ja tuloksista hankkeen kohderyhmään kuuluville yrityksille, organisaatioille ja muille hankkeesta kiinnostuneille tahoille. Rekisteröidyt ovat antaneet suostumuksen tietojen käsittelyyn tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.

5a. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen/yrityksen yhteyshenkilön/asiakkaan nimi, asema, sähköposti, puhelinnumero.

5b. Rekisteriä käyttävät tietojärjestelmät

Webropol, Office 365

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Hankkeen sisällä tehdyt Etelä-Pohjanmaan alueen yrityskartoitukset ja uutiskirjeen tilaajat.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei siirretä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Paperiaineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja lukituissa tiloissa. Pääsy aineistoon on rajoitettu tietoja käsitteleville henkilöille

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävä materiaali on tallennettuna SeAMK:n sisäisellä verkkolevyllä suojattuna ulkopuolisilta henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisteriin pääsevät ainoastaan työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.